CO2 ciklas gamtoje

1. Tinkamai prižiūrimi miškai yra laiku išretinami, iškertant senus medžius, kurie blogai absorbuoja CO2, laiku paruošiami plotai  miško atsodinimui, nes jauni miškai daug efektyviau absorbuoja anglies dioksidą CO2.   

2. Kasmet žmonija išmeta į atmosferą 7900 milijonų tonų anglies dioksido, o  ekosistemos gali absorbuoti tiktai  apie 4600 milijonų tonų anglies dioksido.

3. UAB (SIA) „EKJU“ kiekviena gaminamų medinių baldų detalė, įskaitant pakavimo medžiagą,  skirta medžiagų taupymui. Tokiu būdu galima išplėsti žaliavų bazę ir yra tausojami gamtos ištekliai: mediena - energijos šaltinis,  metalo laužas (varžtai, metalinės sujungimo detalės). Iki minimumo sumažintas metalo detalių naudojimas, tai,  kas gaunama iš metalo rūdos, makulatūra –išsaugoti miškai, perdirbtas plastikas – sutaupytos naudingos iškasenos nafta ir dujos.

4. CO2 koncentraciją Žemės atmosferoje galima sumažinti jį absorbuojant ir kaupiant. Yra natūralu,  kad  žmogaus sukurtos CO2 saugyklos yra specialiai įrengtos  žemės gelmėse tam tikrose vietose . Tačiau geriausias CO2 absorbuotojas ir jų saugotojas yra medis – tiek augantis, tiek kiekvienas medienos gaminys.

5. Augantys medžiai sugeria CO2 ir išskiria deguonį. Vidutiniškai medžiai, atitinkantys kubinį metrą medienos, fotosintezės metu absorbuoja maždaug vieną toną anglies dioksido ir išmeta 0,7 tonų deguonies. Kiekvienais metais UAB „EKJU“ kolektyvas sodina mišką, tokiu būdu įneša indėlį į miško regeneracijos procesą.

6. CO2 išmetimą į atmosferą galima sumažinti, padidinant medienos naudojimą – medinių pastatų statybą,  interjero kūrimą ir t.t. Kad medžių absorbuotas CO2 nepatektų į atmosferą visą medienos produkto gyvavimo ciklą ir po jo ( jei medienos produktai yra apdorojami ir vėl panaudoti,  gaminat medienos plokštes arba regeneruotos medienos gaminius) žmonės gali pratęsti medinių produktų gyvavimo laiką, teisingai ir laiku juos perdirbant.  Nedidelė  medinė kėdė gali sugerti maždaug 2 kg CO2.

7.  Patekęs į atmosferą anglies dioksidas liks ten kaip vienas iš šiltnamio efekto ir globalinio atšilimo skatintojų. Todėl svarbu  išsaugoti žalią pasaulio puošmeną, sodinti jaunus miškus ir plačiau naudoti  medieną.